Inforatkaisut ja näyttömainonta


Digital Signage on yrityksen mainonnan, markkinoinnin ja viestinnän sähköinen työkalu. Useimmiten nämä ratkaisut koostuvat erilaisista digitaalisista näytöistä, joiden avulla välitetään asiakkaille haluttua tietoa, kuten tekstiä, kuvia, videoita jne.

Helpommillaan yrityksen Digital Signage -järjestelmä voi olla yhden näytön, siihen sisäänrakennetun PC:n ja webbipohjaisen sisällönhallintaohjelmiston yhdistelmä. Tämänkaltaisella ratkaisulla voidaan tuottaa juuri oman yrityksen tarpeiden mukaista täsmällistä mainontaa, markkinointiviestintää ja tiedottamista reaaliaikaisesti asiakkaille. Kaikki tämä materiaali voidaan tuottaa verkon yli riippumatta kellonajasta tai paikasta.

Digital Signage –ratkaisun laajentaminen kasvavan tarpeen mukaan on myös helppoa ja kustannustehokasta, sillä uusien päätelaitteiden liittäminen webbipohjaiseen järjestelmään käy vaivatta ja aikaisempi sisältö voidaan siirtää sellaisenaan uusille näytöille. Erikokoisten näyttöjen ja tablettitietokoneiden avulla voidaan myös tuoda asiakkaiden ulottuville viihdettä, ajanvietettä ja informaatiota odottelutiloihin aivan uudella tavalla.

Digital Signage on nykyaikainen ja kustannustehokas tapa uudistaa yrityksen markkinointiviestintää ja mainontaa. Hyvin rakennetun järjestelmän ja omannäköisen ja oikein kohdennetun sisällön avulla jokainen yritys voi hankkia:

1. Lisää asiakasvirtaa
2. Lisää myyntiä
3. Lisää tunnistettavuutta palvelulleen

Ole valmis näyttämään menestyksesi yrittäjänä, myös asiakkaillesi.

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan, miten teidän yritystoiminnassa voidaan hyödyntää Digital Signage –järjestelmää. Tarjoamme asiantuntemustamme ja täyden palvelun aina suunnittelusta toimivaan järjestelmään asti.

Explus
-Palveluksessasi-